דף הבית חדשות
נתוני גביה לחודש פברואר 2012

טרום נקיטת הליכים

נשלחו מכתבי התראה ב-1 תיקים בגין חובות בסך 1,032 ₪.

הליכי גבייה

ב-50 תיקים נגבה סך 54,312 ₪.
נפתחו 4 תיקי הוצל"פ חדשים בהם סך החוב היה 29,411 ₪ במועד הפתיחה, שולמה אגרה בסך 652 ₪.
נסגרו 4 תיקים.
שולם סך 37,906 ₪ הוצאות בגין הליכים מבצעיים ב-97 תיקים בהם סך החוב הינו 2,048,668 ₪.

פירוט ההוצאות

 
  מספר התיקים סך ששולם, ₪
שליחויות, איתור ומסירה אישית 0  
עיקול בנקים 8 1,600
עיקול רכב 11  
עיקול מיטלטלין 15 106
עיקול צד ג' 3  
פקודת מאסר 1  
פעולות אחרות 73 36,200

 

תביעות לבתי משפט

לא הוגשו תביעות בתקופה.
לא ניתנו פסקי דין בתקופה.

סיכום המצב הכספי ל-11/02/2012

  לפני הצמדה ריבית והצמדה הסכום הצמוד תקבול ע"ח יתרה
קרן 43,227,845 12,903,143 56,130,988 8,424,240 47,706,748
הוצאות 2,379,252 243,990 2,623,242 1,439,213 1,184,029
שכ"ט 3,359,085 480,141 3,839,227 441,325 3,397,901
הסדר חוב -1,060,086 0 -1,060,086   -1,060,086
תקבול -9,760,186 -536,786 -10,296,972    
יתרת חוב 38,145,910 13,090,488 51,236,398   51,228,592

 

 

 

יש לך שאלה לעו"ד?

שם נושא פניה
טלפון
דוא"ל