דף הבית חדשות
נתוני גביה לחודש ינואר 2012

 

טרום נקיטת הליכים

נשלחו מכתבי התראה ב-13 תיקים בגין חובות בסך 107,134 ₪.

הליכי גבייה

ב-114 תיקים נגבה סך 177,316 ₪.
נפתחו 9 תיקי הוצל"פ חדשים בהם סך החוב היה 200,392 ₪ במועד הפתיחה, שולמה אגרה בסך 3,050 ₪.
נסגרו 19 תיקים.
שולם סך 46,674 ₪ הוצאות בגין הליכים מבצעיים ב-151 תיקים בהם סך החוב הינו 6,034,372 ₪.

פירוט ההוצאות

 
  מספר התיקים סך ששולם, ₪
שליחויות, איתור ומסירה אישית 8 626
עיקול בנקים 24 4,120
עיקול רכב 24  
עיקול מיטלטלין 45 6,910
עיקול צד ג' 0  
פקודת מאסר 1  
פעולות אחרות 79 35,018

 

תביעות לבתי משפט

הוגשו 1 תביעות על סך 33,016 ₪, שולמה אגרה 710 ₪.
לא ניתנו פסקי דין בתקופה.

סיכום המצב הכספי ל-31/01/2012

  לפני הצמדה ריבית והצמדה הסכום הצמוד תקבול ע"ח יתרה
קרן 43,229,901 12,912,406 56,142,307 8,380,762 47,761,545
הוצאות 2,340,344 243,989 2,584,334 1,431,637 1,152,696
שכ"ט 3,369,959 480,231 3,850,190 438,065 3,412,125
הסדר חוב -1,057,408 0 -1,057,408   -1,057,408
תקבול -9,705,874 -536,784 -10,242,658    
יתרת חוב 38,176,922 13,099,842 51,276,765   51,268,959 

 

 

 

יש לך שאלה לעו"ד?

שם נושא פניה
טלפון
דוא"ל